Een document wijzigen, verwijderen of becommentariëren